Закрыть ... [X]

Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка

Завдання фінального етапу І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Завдання фінального етапу
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка

11 клас
І. Написати твір-роздум (2-4 сторінки) на тшевченка тему: «Шевченківський код у сучасній українській літературі кінця XX — початку XXI століть».
Навести аргументи, які б доводили чи спростовували, що творчість (ідеї, образи, художні візії, метафори тощо) Т. Шевченка є актуальною і для новітньої української літератури.
30 балів

II. Назвати твори Т. Шевченка, з яких подано ці фрагменти?
1. Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все те знаю, Нема ні пекла, ані раю, Немає й Бога, тілько я!»
2. Зоре моя вечірняя, зійди над горою,
Поговоримо тихесенько в неволі з тобою.
Розкажи, як за горою сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка воду позичає.
3. Полечу, каже, зигзицею,
Тією чайкою-вдовицею,
Та понад Доном полечу,
Рукав бобровий омочу
В ріці Каялі. І на тілі, На княжім білім, помарнілім Омию кров суху, отру Глибокії, тяжкії рани...
4. Минають дні, минають ночі. Минає літо.
Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі,
Заснули думи, серце спить,
І все заснуло, і не знаю, Чи я живу, чи доживаю, Чи так по світу волочусь, Бо вже не плачу й не сміюсь...
5. У неділю вранці-рано Поле вкрилося туманом. У тумані на могилі, Як тополя, похилилась Молодиця молодая.
5 балів
III. «Шевченківський бліц». Дайте коротку й лаконічну відповідь на запитання.
1. Назвіть ім'я кобзаря, якому Тарас Шевченко надіслав свою збірку «Кобзар» із творчим
надписом.
2. Назвіть імена 5 лауреатів Національної премії України імені Т. Шевченка після 1980 р.
3. Назвіть ім'я українського поета XX століття, який сказав про Т. Шевченка: «Не поет —
бо це ж до болю мало».
4. Назвіть імена найвизначніших сучасних дослідників творчості Т. Шевченка (2-3 імені).
5. Назвіть художній засіб, яскраво представлений у поданому фрагменті:
Село на нашій Україні -
неначе писанка село.
а) епітет;
б) порівняння;
в) метафора.
5 балів
IV. Прочитайте уривок із російськомовної повісті Т. Шевченка «Близнюки» («Близнецьі»). Охарактеризуйте авторський стиль. Які мовностилістичні засоби і художні прийоми використовує митець для побудови тексту? Як функціонує іронія в цьому фрагменті? Яка її художня роль? Спробуйте також дати письмову відповідь на запитання: «Чому свої прозові твори Тарас Шевченко писав російською мовою?»
Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник - день критическип или просто тяжелий день и что в понедельник всякий болем или менее образованний человек не предпримет ничего важного. Он лучше пролежит целий день; хотя би там, как говоришся, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в сомом деле, если хорошенько рассудить, если ми из-за презренного серебреника надругаемся над священними преданиями старини, что же тогда из нас будет? И вийдеш какоп-нибудь француз или, чего боже сохрани, куций немец, а о типе или, таак сказать, о физиономии национальной и помину не будет. А по-моєму, нация без своей собственной, еп только принадлежащей, характеризуюгцеп черти похожа просто на кисель, и самий безвкусний кисель.
Но увиі не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют вовсе в понедельник и легкомисленно називают зтот священний завет отцов и дедов наших бабьими бреднями. Боже мой, боже, вот до чего ми дожили. А попросил би я зто усатое сословие заглянуть, например, хотя би в "Письмовник" знаменитого Курганова: там именно сказано, что еще древние халдепские маги и звездочети, а за ними и последователи учення Зороастрова неукосненно веровали в критичность понедельника. Так вот поди, толкуп ти с беспардонною военщиною. Воєнний, вполне воєнний человек, - он лучше загнет лишний угол или возьмет у жида лишнюю бутьику самодельного рому, так називаемого клоповика, чем випишеш мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, "Ключ к таинствам природи" Зккартсгаузена с прекрасними рисунками знаменитого нашего Егорова. Так где тебе, и слушать не хотят.
Я все зто речь веду к тому, терпеливий читатель, что, поругавши освященние многими и премногими годами верования предков наших, именно в понедельник рано утром из уездного города П., и губернии тоже П., виступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помию хорошетко. Помню только, что сбор в трубу трубили, позтому и надо думать, что полк бьи кавалерийский, а если б бил пехотний, то сбор били би в барабан.
20 балів
Всього: 60 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Завдання фінального етапу
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
8 клас
І. Прочитайте вірш Т. Шевченка «І Архімед і Галілей...». Зробіть художній аналіз поезії (визначте тему й ідею твору, а також вкажіть основні виражальні засоби: метафори, епітети, антитези, порівняння, гіперболи тощо).
І Архімед і Галілей Вина й не бачили. Єлей Потік у черево чернече! А ви, святії предотечі, По всьому світу розійшлись І крихту хліба понесли Царям убогим. Буде бите Царями сіянеє жито! А люди виростуть. Умруть Ще незачатії царята... І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люди на землі.
20 балів
II. Тарас Шевченко писав у одному з віршів:
«І знову мені не привезла
Нічого почта з України...» Напишіть листа (обсягом до 1 стор.) Тарасові Шевченку або своєму
звертання, прикладки, відокремлені обставини.
12 балів
Всього: 32 бали

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Завдання фінального етапу
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
7 клас
І. Уявіть, що Вам випало жити в часи Тараса Шевченка (тобто в середині Х?Х століття). Напишіть критичний відгук (рецензію) на будь-який улюблений твір (вірш чи поему) Тараса Шевченка, зазначивши актуальність цього твору, його ідею, особливості художньої мови (метафора, порівняння, гіпербола, епітет, паралелізм, використання архаїзмів, історизмів, неологізмів, старослов'янізмів тощо).
20 балів
II. Тарас Шевченко в одному з віршів писав: «Доле, де ти? Доле, де ти? Нема
ніякої?» Напишіть твір (обсягом до 3 сторінок) на тему: «Особливості долі Тараса
Шевченка». Спробуйте у своєму творі уявити й пояснити: якою була б доля Тараса
Григоровича, якби йому випало жити в наш час?..
12 балів
Всього: 32 бали

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Завдання фінального етапу
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
6 клас
I. Напишіть твір на тему: «Про що я хотів би попросити Тараса Шевченка?»
12 балів
II. Дайте розгорнуту відповідь (0,5-1 стор.) на запитання: «Про які історичні події
ми можемо довідатися з поетичних творів Тараса Шевченка?»
12 балів
III. Доберіть 10 епітетів до слова «поезія».
10 балів
Всього: 34 бали


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Завдання фінального етапу
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
5 клас
І. Складіть діалог між двома друзями, які обмінюються враженнями від щойно прочитаної книжки. В репліках діалогу використайте означення, обставини (місця, часу, способу) і додатки.
10 балів
II. Спробуйте пояснити, чому Тараса Шевченка називають Кобзарем?
10 балів
III. Дайте розгорнуту відповідь на запитання (10-15 речень): «Чи подібна казка на поезію? Якщо «так», то в чому полягає ця подібність?»
12 балів
Всього: 32 бали

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Завдання фінального етапу
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка

10 клас
I. Написати твір-роздум (2-4 сторінки), відштовхуючись від таких слів Тараса
Шевченка:
Я не нездужаю, нівроку,
а щось такеє бачить око,
І серце жде чогось...
Назву дібрати самостійно. У творі дати відповідь на запитання: «Що бачить і чого чекає молода людина (десятикласник чи десятикласниця) в Україні XXI століття?»
ЗО балів
II. Назвати твори Т. Шевченка, з яких подано ці фрагменти?
1. Летим. Дивлюся, аж світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.
2. Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить.
І на апостольськім престолі Чернець годований сидить.

3. Як я була людиною, то Прісею звалась;
Я отутечки родились, тут і виростала.
Отут, було, на цвинтарі я з дітьми гуляю,
І з Юрусем гетьманенком
У піджмурки граєм...
4. Чи чуєш? Щось плаче за ворітьми... мов дитина!
Побіжім лиш!.. Бачиш? Я вгадував, що щось буде!
І разом схопились. Та до воріт...
Прибігають - мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита -Та й не туго, й новенькою Свитиною вкрита...

5. За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея там орел карає,
Що день божий довбе ребра
Й серце розбиває.
Розбиває та вип'є живучої крові, -
Вона знову оживає і сміється знову...
5 балів
III. «Шевченківський бліц». Дайте коротку й лаконічну відповідь на
запитання.
1. Назвіть село, в якому Тарас Шевченко провів дитячі роки.
2. Назвіть дату перепоховання Тараса Шевченка.
3. Назвіть ім'я професора Академії мистецтв і відомого художника, який
відіграв велику роль у визволенні Тараса Шевченка з неволі.
4. Назвіть ім'я видатного російського актора, друга Т. Шевченка.
5. Назвіть ім'я пана, в якого Т. Шевченко був кріпаком.
5 балів
IV. Прочитайте фрагмент із російськомовної повісті Т. Шевченка «Музика»
(«Музикант»). Наведіть приклади риторичних фігур і персоніфікації в уривку.
Запропонуйте відповідь (обсягом 0,5-1 стор.) на запитання: «Якою є роль мистецтв
(музики, малярства) в художньому космосі Тараса Шевченка?».
Я вам, кажешся, не писал еще о виолончели? Чудний! дивний инструмент! И я не знаю, где он мог его достать за такую ничтожную цену?
В прошлом году наш поправившийся г. Арновскип возвратился из-за граници и между многими диковинньїми игрушками привез и виолончель. Боже мой, что зто за игрушка! Только одна душа человека можеш так плакать и радоваться, как поет и планет зтот дивний инструмент. Мастер, создавшип его, не кто иноп бил, как сам Прометеп...
20 балів
Всього: 60 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Завдання фінального етапу
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка
9 клас
I. Написати твір-роздум (2-3 сторінки) на тему: «Художній світ Тараса
Шевченка — світ етичної моралі й моральної краси». У творі навести цитати з
творчості самого поета або з праць вітчизняних шевченкознавців.
•І
30 балів
II. «Шевченківський бліц». Дайте коротку й лаконічну відповідь на
запитання.
1. Яким було дівоче прізвище матері Т. Шевченка?
2. Чому ім'я Катерина було «подвійно» дорогим для Т. Шевченка?
3. Скільки дітей було в родині Шевченка?
4. Де похований Т. Шевченко?
5. Яка річка протікає біля могили Т. Шевченка?
5 балів
III. Назвати твори Т. Шевченка, з яких подано ці фрагменти?
1. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде, роблять лихо з вами.
Москаль любить, жартуючи, жартуючи кине;
Піде в свою Московщину, а дівчина гине...
2. По діброві вітер віє, гуляє по полю,
Край дороги гне тополю до самого долу.
Стан високий, лист широкий марне зеленіє,
Кругом поле, як те море широке, синіє...
3. Було колись в Україні - ревіли гармати;
Було колись - запорожці вміли панувати.
Панували, добували і славу, і волю -
Минулося: осталися могили по полю.
4. Гомоніла Україна, довго гомоніла,
Довго, довго кров степами текла-червоніла.
Текла, текла та й висохла, степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними могили синіють...
5. Пливуть співаючи; пливе Позад завзятий Гамалія: Орел орлят мов стереже; Із Дарданеллів вітер віє, А не женеться Візантія; Вона боїться, щоб Чернець Не засвітив Галату знову, Або гетьман Іван Підкова Не крикнув в море на ралець...
5 балів
IV. Прочитайте уривок із поеми «Княжна» Т. Шевченка:

Село! І серце одпочине. Село на нашій Україні -Неначе писанка село, Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати, Неначе диво. А кругом Широколистії тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром. Сам бог витає над селом.
Подайте відповідь (обсягом 1-2 стор.) на запитання: «Українське село часів Шевченка й село XXI століття — причини трагічного занепаду?». У своїх міркуваннях напишіть також і про те, чому у творчості митця село постає ідеалізованим? За допомогою яких художньо-виражальних засобів змальовано «портрет» села в поданому уривку? Яким є обличчя українського села в наш час? Чи можна його назвати ідеальним?
20 балів
Всього: 60 балів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ 
Завдання фінального етапу 
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 

Для студентів ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації (не гуманітарних спеціальностей) 
І. Літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Оксана Пахльовська зазначила в одній зі своїх статей: «Україну будують українці. Але Україну також будує світ — СВОЇМ розумінням її, своїм, знанням про неї, своєю солідарністю, підтримкою, любов'ю». 
Напишіть статтю дискусійного характеру (обсягом 4-6 сторінок, наприклад, в університетську газету) на тему: «Хто має будувати Україну XXI століття?». У тексті завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка використайте безособові речення, риторичні запитання, складні речення з підрядним і безсполучниковим зв'язком (одночасно). 
30 балів 
II. Зробіть художній аналіз поезії «ІЧ.1Ч.» Т. Шевченка. Визначте головну думку, жанр, строфічну будову, художню організацію тексту (використання тропів, специфіка лексичних засобів увиразнення тощо). Зазначте, які фольклорні/народнопісенні образи використано у вірші. 
Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка тихне, поле німіє, Радіють люди, що одпочинуть, А я дивлюся... І серцем лину В темний садочок на Україну; Лину я, лину, думу гадаю, І ніби серце одпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. Ой зореї зоре! - і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Украйні? Чи очі карі тебе шукають На небі синім? Чи забувають? Коли забули, бодай заснули, Про мою доленьку щоб і не чули. 
20 балів 
Всього: 50 балів 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ 
Завдання фінального етапу 
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 

Для учнів ПТУ 
I. Напишіть науково-публіцистичну статтю (обсягом 3-4 сторінки) на тему: 
«Особливості функціонування української мови у віртуальному просторі». У 
статті зазначте, якими є особливості (й тенденції) щодо вживання української мови в чатах, у коментарях на форумах, у електронному спілкуванні тощо. 
30 балів 
II. Зробіть художній аналіз поезії Тараса Шевченка. Визначте головну 
думку, жанр, строфічну будову, художню організацію тексту (використання 
тропів, специфіка лексичних засобів увиразнення тощо). Зазначте, які 
фольклорні/народнопісенні образи використано у вірші. 
Закувала зозуленька В зеленому гаї, Заплакала дівчинонька -Дружини немає. А дівочі молодії Веселії літа, Як квіточки за водою, Пливуть з сього світа. Якби були батько, мати Та були б багаті, Було б кому шзшабига. _ 'БулоЬ кому взяти. 
А то нема, сиротою 
Отак і загину, 
Дівуючи в самотині, 
Де-небудь під тином. 
20 балів 
Всього: 50 балів 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ 
Завдання фінального етапу 
І Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 

Для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (гуманітарних спеціальностей) 
I. Літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса 
Шевченка Оксана Пахльовська зазначила в одній зі своїх статей: «Реальній 
масштаб українсько-російського конфлікту відтак буде вимірюватися не тим чи 
іншим законом про мову в Україні, а насамперед здатністю Росії регенерувати й 
осучаснити свою політику, достосувавши її до актуальних контекстів і 
припинивши практику дезінформації, тиску й шантажу щодо сусідніх з нею 
держав». 
Напишіть твір-роздум (4-6 сторінок) дискусійного характеру на тему: «Ризики і загрози для існування української мови в XX столітті: соціокультурний вимір», полемізуючи з висловлюваннями О. Пажльовської. В тексті використайте поширені звертання, відокремлені означення, складнопідрядні реченням з підрядними допустовими частинами. 
ЗО балів 
II. Зробіть художній аналіз поезії «Сестрі» Т. Шевченка. Визначте головну 
думку, жанр, строфічну будову, художню організацію тексту (використання 
тропів, специфіка лексичних засобів увиразнення тощо). 
Минаючи убогі села Понаддніпрянські невеселі, Я думав: - Де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі? -І сниться сон мені: дивлюсь, В садочку, квітами повита, На пригорі собі стоїть, Неначе дівчина, хатина. Дніпро геть-геть собі розкинувсь! Сіяє батько та горить! Дивлюсь, у темному садочку, Під вишнею у холодочку, Моя єдиная сестра! Многострадалиця святая! -Неначе в раї спочиває Та з-за широкого Дніпра 
Мене, небога, виглядає. І їй здається - виринає З-за хвилі човен, догагава... І в хвилі човен порина. - Мій братіку! Моя ти доле! -І ми прокинулися. Ти... На панщині, а я в неволі!.. Отак нам довелося ЙТИ Ще змалечку колючу ниву! Молися, сестро! будем живі, То бог поможе перейти. 

20 балів 
Всього: 50 балів 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Категорія: Конкурси. Олімпіади | Додав: genamir (16.11.2011) Переглядів: 10478 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.0/2
Источник: http://mirvol.at.ua/publ/72-1-0-628Рекомендуем посмотреть ещё:Завдання фінального етапу І Міжнародного мовно Поздравление для анны с днем рождения в стихах красивые

Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Завдання І (районного/міського) етапу І
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Про затвердження Положення про Міжнародний
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка День победы - сценарий музыкально-литературной композиции
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Евкуров пообещал подарок мальчику, с шапки которого срезал
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Как взломать страницу ВКонтакте?
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Конкурсы на замещение вакантных должностей - Министерство
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Красивые смс пожелания спокойной ночи любимому парню, мужчине
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 70-летию
Завдання для мовно-літературного конкурсу ім. т.шевченка Мир-Олимпиад - Всероссийские олимпиады и конкурсы
Омский Государственный Медицинский Университет Официальное поздравление (НЕ СТИХИ!) Пожелание доброго утра мужчине своими словами Пожелания спокойной ночи своими словами Поздравления с 70-летним юбилеем мужчине - Поздравок Поздравления с днем рождения маме

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ